Co je lesk

Vizuální vzhled do značné míry ovlivňuje, jak bude výrobek vnímán. Toto vnímání je však velmi subjektivní. Jedním z mála klíčových měřitelných parametrů, jimiž můžete celkový vzhled výrobku objektivně zhodnotit, je lesk.

Lesk se měří namířením konstantního paprsku světla na testovaný povrch pod určitým úhlem a zachycením množství světla odraženého pod stejným úhlem. Tento odraz lze potom změřit pomocí leskoměru.

Různé povrchy vyžadují různé úhly, pod kterými světlo dopadá.

Understanding Gloss