Haze

Haze způsobuje pokles v kontrastu odrazu a okolo odraženého světelného zdroje se jeho vlivem objevuje rozptyl, který výrazně snižuje kvalitu obrazu.

Podle normy ASTM D4039 (v Elcometeru 480) je tento jev definován jako numericky vyjádřený rozdíl mezi úhly odrazu 60° a 20°.

Uvádí se v jednotkách HU.

Haze