Odrazivost (%)

Zatímco stupnice jednotek lesku (GU) je lineární, každý úhel odrazu má jiný rozsah měření: 0 – 2000 GU (20°), 0 – 1000 GU (60°), 0 – 160 GU (85°).

Odrazivost (%) vyjadřuje poměr mezi množstvím světelné energie, která byla vyslána a přijata leskoměrem, v procentech celé měřicí škály. Výsledná hodnota je zobrazena jako procentuelní v poměru k zvolenému úhlu odrazu.

Například:

Rozsah měření pro 20° leskoměr je 0 - 2000 GU, hodnota 1000 GU při 20° by tedy byla vyjádřena jako 50%20 a 500 GU jako 25%20

Při úhlu 60° už by ale 500 GU bylo vyjádřeno jako 50%60, jelikož rozsah měření pro 60° je 0 - 1000 GU

Čím je povrch lesklejší, tím blíže bude hodnota 100 %.

Materiály, na jejichž povrchu se světlo hodně láme, jako jasné plastické materiály nebo lak mohou mít hodnoty měření nad 100 GU. Vysoce lesklé kovy mají hodnoty lesku až 2000 GU. U průsvitných materiálů se může hodnota navíc ještě zvýšit vlivem několikanásobného odrazu uvnitř materiálu. Ve všech těchto případech se výsledky měření zaznamenávají v % odrazivosti.

% Reflectance