Cvytvářejte ihned protokoly s ElcoMaster®

ElcoMaster® je rychlý a snadno použitelný software, který splní všechny požadavky na protokoly o provedeném měření. Protokoly nyní vytvoříte jedním stisknutím tlačítka.

Ať už jste v terénu nebo přímo ve výrobě, mobilní aplikaceElcoMaster® Vám umožní:

  • Ukládat hodnoty na mobilní zařízení v reálném čase a třídit je do souborů.
  • V reálném čase a přímo při měření prohlížet grafy.
  • K souborům připojovat poznámky.
  • Jedním stiskem tlačítka přidat k jednotlivým měřením v souboru fotografie testovaného povrchu.
  • Jednotlivá měření lokalizovat na mapě nebo umisťovat do diagramu pomocí GPS mobilního zařízení.
  • Stáhnout data k další analýze a tvorbě protokolů z mobilního zařízení do počítače.
  • Ihned tvořit a odesílat protokoly v pdf.
Software
Připojení

Připojte se přes Bluetooth®, prohlížejte hodnoty přímo na displeji telefonu a ihned je ukládejte do souborů.

Prohlížení

Okamžitě můžete zobrazit průměrné, max. a min. hodnoty.

Třídění & tisk

Uložte všechna data (lesk, tloušťku suché vrstvy, profil povrchu, klim. podmínky a návody) do přehledných souborů.

Fotografie & poznámky

Přidávejte fotografie a poznámky.

Soubor obrázků

Používejte lokační body měření na obrázcích ke snadnému určení místa dalšího měření.

Kombinace

Kombinujte v protokolech různé parametry testování (lesk, tloušťku suché vrstvy, teplotní profil pece a přilnavost) s obrázky, poznámkami a dalšími informacemi specifickými pro daný projekt.

Spolupráce

Sdílejte data bezpečně přes Cloud a spolupracujte na projektech za pomoci chatovacího okna přímo v softwaruElcoMaster® .

Odeslání

Data z mobilního zařízení nebo počítače lze k další analýze a tvorbě protokolů odeslat e-mailem nebo přes Cloud.