Mezní hodnoty

Pokud je vzhled zásadním parametrem, jsou často používány etalony. Vytváří a schvaluje je zákazník a výrobci je poté používají jako součást systému kontroly kvality. Tyto etalony jsou obvykle schváleny vizuálně, často jim nejsou přiděleny žádné numerické hodnoty.

Aby se při kontrolách předešlo subjektivitě, Elcometer 480 umí ke každému etalonu automaticky vytvořit a uložit nominální (cílovou), nejnižší a nejvyšší přijatelnou hodnotu lesku (mezní hodnoty).

Do paměti přístroje lze uložit a vyvolat až 40 mezních hodnot pro každý etalon uživatele.

Pokud jsou mezní hodnoty používány v diferenciálním režimu, přístroj zobrazí naměřenou hodnotu spolu s odchylkou od nominální (cílové) hodnoty.

Hodnoty mimo stanovený rozsah se zobrazují červeně, což umožňuje rychlé vizuální vyhodnocení prošel/neprošel.

Díky mimořádné mezipřístrojové shodě mezi leskoměry Elcometer 480 lze mezní hodnoty vytvořené na jednom přístroji kdykoliv jednoduše zkopírovat do jiného leskoměru Elcometer 480 pomocí knihovny mezních hodnot v softwaru ElcoMaster® .

Informace z různých leskoměrů lze poté použít k tvorbě jediného protokolu v softwaru ElcoMaster® , což je řešení ideální pro velkovýrobu a výrobní linky.

Limit Standard Limit Standard