Diferenciální režim s prošel/neprošel

Pokud budou v diferenciálním režimu používány mezní hodnoty, přístroj zobrazí naměřenou hodnotu spolu s odchylkou od nominální (cílové) hodnoty.

Hodnoty mimo stanovený rozsah se zobrazují červeně, což umožňuje rychlé vizuální vyhodnocení prošel/neprošel.

Díky mimořádné mezipřístrojové shodě mezi leskoměry Elcometer 480 lze mezní hodnoty vytvořené na jednom přístroji kdykoliv jednoduše zkopírovat do jiného leskoměru Elcometer 480 pomocí knihovny mezních hodnot v softwaru ElcoMaster® .

Informace z různých leskoměrů lze poté použít k tvorbě jediného protokolu v softwaru ElcoMaster® , což je řešení ideální pro velkovýrobu a výrobní linky.

Differential Mode Differential Mode