Režimy měření

Žádné dvě kontroly nikdy nejsou zcela stejné. Proto je Elcometer 480 vybaven třemi různými režimy měření:

Standardní režim: Stiskněte tlačítko měření, to bude provedeno na jednom místě.

Automatické opakování: Když se přístroj posouvá po povrchu, měření se automaticky provádí pod všemi 3 úhly odrazu při frekvenci nastavené uživatelem (10 – 180 měření/min).

Režim snímání: Když se leskoměr posouvá po povrchu, měření se provádí po celém testovaném povrchu pod všemi třemi úhly odrazu při konstantní frekvenci 10 měření/s. Po zastavení přístroj zobrazí a uloží průměrnou, nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Tento režim je tedy ideální pro kontrolu jednolitosti vzorku.

Measurement Modes