Režimy zobrazení

Nastavitelný LCD displej, odolný proti poškrábání a rozpouštědlům, umožňuje zobrazit:

Single angle readings Dual angle readings Triple angle readings

Měření pod 1 úhlem

Měření pod 2 úhly

Měření pod 3 úhly

Readings and user selectable statistics Run chart and statistics Readings and differential with pass/fail

Měření a vybrané statistiky

Vývojový graf, statistiky

Měření a diferenciál s prošel/neprošel

Readings and differential with analogue scan bar Gloss, haze and % reflectance Scan mode with differential and statistics

Měření a diferenciál s analog. sloupcovým grafem

Lesk, haze a odrazivost (%)

Rež. snímání s diferenciálem a statistikou