% Reflectie

Hoewel de Glansunitschaal (GU) lineair is, heeft elke invalshoek een ander meetbereik; 0 – 2000 GU (20°), 0 – 1000 GU (60°), 0 – 160 GU (85°).

% reflectie vergelijkt de hoeveelheid door een glansmeter verzonden en ontvangen lichtenergie en drukt deze uit in een percentage van het volledige meetbereik van de hoek van inval. De waarde wordt getoond als een percentage relatief tot de geselecteerde hoek van inval.

Als voorbeeld:

Als het meetbereik van een 20° glansmeter 0 -2000 GU is, dan wordt een waarde van 1000 GU bij 20° getoond als 50%20. Een waarde van 500 GU wordt getoond als 25%20.

Een waarde van 500 GU bij 60° wordt getoond als 50%60 aangezien 0 – 1000 GU het meetbereik voor 60° is.

Hoe glanzender een oppervlak, des te dichter de waarde ligt bij de 100%.

Materialen met een hoge brekingsindex, zoals helder plastic of vernis, kunnen meetwaarden tonen van meer dan 100 GU. Sterk reflecterende metalen kunnen glanswaarden tonen van wel 2000 GU. Verder kan de meetwaarde bij transparante materialen verhogen door een verscheidenheid aan reflecties in het materiaal. In al deze gevallen is men gewoon de meetresultaten uit te drukken in % reflectie.

% Reflectance