Kalibrácia & diagnostika

Každý Elcometer 480 je dodávaný s kalibračnou doštičkou o vysokom lesku, ktorá zaisťuje presnosť a opakovateľnosť merania.

Všetky kalibračné doštičky pre Elcometer 480 sú vybavené naprogramovaným štítkom RFID, ktorý pri nasadení na prístroj prevedie automatickú identifikáciu sériového čísla doštičky a ich hodnôt pre všetky uhly, a umožňuje tak automatickú kalibráciu. Technológia RFID zaisťuje správnu kalibráciu prístroja pri každom meraní bez nutnosti ručne zadávať kalibračné údaje.

spustí automatickú diagnostiku. Testované sú elektronika, optika i hardware. Zároveň je doštička skontrolovaná, či nie je poškodená či zašpinená. Pokiaľ je všetko v poriadku, prístroj potom prevedie meranie. Pokiaľ sú niektoré údaje mimo špecifikáciu, alebo je doštička poškodená či špinavá, prístroj užívateľa o chybe informuje.

Automatická kalibrácia a diagnostika za použitia technológie RFID umožňuje prístroju automaticky sa nakalibrovať pre použitie akéjkoľvek sklenenej doštičky Elcometer. Náhradné kalibračné doštičky možno objednať ako príslušenstvo Elcometer 480.

Calibration & Diagnostics Calibration & Diagnostics
Nízky lesk (22 GU pri 60°) Stredný lesk (55 GU pri 60°)
Calibration & Diagnostics Calibration & Diagnostics
Vysoký lesk (97 GU pri 60°) Zrkadlový lesk (1900 GU pri 20°)
Calibration & Diagnostics Calibration & Diagnostics