Diferenciálny režim s prešiel/neprešiel

Pokiaľ budú v diferenciálnom režime používané medzné hodnoty, prístroj zobrazí nameranú hodnotu spolu s odchýlkou od nominálnej (cieľovej) hodnoty.

umožňuje rychlé vizuálne vyhodnotenie prešiel/neprešiel.

leskomermi Elcometer 480 možno medzné hodnoty vytvorené na jednom prístroji kedykoľvek jednoducho skopírovať do iného leskomeru Elcometer 480 pomocou knižnice medzných hodnôt v software ElcoMaster® .

Informácie z rôznych leskomerov možno potom použiť k tvorbe jediného protokolu v software ElcoMaster®, čo je ideálne riešenie pre veľkovýrobu a výrobné linky.

Differential Mode Differential Mode