Režimy meraní

Žiadne dve kontroly nikdy nie sú celkom rovnaké. Preto je Elcometer 480 vybavený tromi rôznymi režimami meraní:

Štandardný režim: Stlačíte tlačítko merania, to bude prevedené na jednom mieste.

Automatické opakovanie: Keď sa prístroj posúva po povrchu, meranie sa automaticky prevádza pod všetkými 3 uhlami odrazu pri frekvencií nastavenej užívateľom (10 – 180 meraní/min). Všetky merania sa automaticky ukladajú do pamäti prístroja

Režim snímania: Keď sa leskomer posúva po povrchu, meranie sa prevádza po celom testovanom povrchu pod všetkými tromi uhlami odrazu pri konštantnej frekvencií 10 meraní/s. Po zastavení, prístroj zobrazí a uloží priemernú, najvyššiu a najnižšiu nameranú hodnotu. Tento režim je ideálny pre kontrolu rovnomernosti vzorky.

Measurement Modes