Režimy zobrazenia

Nastaviteľný LCD displej, odolný proti poškriabaniu a rozpúšťadlám, umožňuje zobraziť:

Single angle readings Dual angle readings Triple angle readings

Meranie pod 1 uhlom

Meranie pod 2 uhlami

Meranie pod 3 uhlami

Readings and user selectable statistics Run chart and statistics Readings and differential with pass/fail

Merania a vybrané štatistiky

Vývojový graf, štatistiky

Merania a diferenciál s prešiel/neprešiel

Readings and differential with analogue scan bar Gloss, haze and % reflectance Scan mode with differential and statistics

Merania a diferenciál s analog. stĺpcovým grafom

Lesk, haze a odrazivosť (%)

Rež. snímania s diferenciálom a štatistikou