Vytvárajte ihneď protokoly s ElcoMaster®

ElcoMaster® je rychlý a ľahko použiteľný software, ktorý splní všetky požiadavky na protokoly o prevedenom meraní. Protokoly vytvoríte jedným stlačením tlačítka.

Ak už ste v teréne alebo priamo vo výrobe, mobilná aplikácia ElcoMaster® Vám umožní:

  • Ukladať hodnoty na mobilné zariadenie v reálnom čase a triediť ich do súborov.
  • V reálnom čase a priamo pri meraní prehliadať grafy.
  • K súborom pripájať poznámky.
  • Jedným stiskom tlačítka pridať k jednotlivým meraniam v súbore fotografie testovaného povrchu.
  • Jednotlivé meranie lokalizovať na mape alebo umiestňovať do diagramu pomocou GPS mobilného zariadenia.
  • Stiahnuť dáta k ďalšej analýze a tvorbe protokolov z mobilného zariadenia do počítača.
  • Ihneď tvoriť a odosielať protokoly v pdf.
Software
Pripojenie

Pripojte sa cez Bluetooth®, prehliadajte hodnoty priamo na displeji telefónu a ihneď ich ukladajte do súborov.

Prezeranie

Okamžite môžete zobraziť priemerné, max. a min. hodnoty.

Triedenie & tlač

Uložte všetky dáta (lesk, hrúbku suchej vrstvy, profil povrchu, klim. podmienky a návody) do prehľadných súborov.

Fotografie & poznámky

Pridávajte fotografie a poznámky.

Súbor obrázkov

Používajte lokačné body meraní na obrázkoch k ľahkému určeniu miesta ďalšieho merania.

Kombinácie

Kombinujte v protokoloch rôzne parametry testovania (lesk, hrúbka suchej vrstvy, teplotný profil pece a priľnavosť) s obrázkami, poznámkami a ďalšími informáciami špecifickými pre daný projekt.

Spolupráca

Zdieľajte dáta bezpečne cez Cloud a spolupracujte na projektoch za pomoci chatovacieho okna priamo v software ElcoMaster® . Odosielanie

Dáta z mobilného zariadenia alebo počítača možno k ďalšej analýze a tvorbe protokolov odoslať e-mailom alebo cez Cloud.