Čo je lesk

Vizuálny vzhľad do značnej miery ovlyvňuje, ako bude výrobok vnímaný. Toto vnímanie je však veľmi subjektívne. Jedným z mála kľúčových merateľných parametrov, tiež môžete celkový vzhľad výrobku objektívne zhodnotiť, je lesk.

Lesk sa meria namierením konštantného lúča svetla na testovaný povrch pod určitým uhlom a zachytením množstva svetla odrazeného pod rovnakým uhlom. Tento odraz možno potom zmerať pomocou leskomeru.

Rôzne povrchy vyžadujú rôzne uhly, pod ktorými svetlo dopadá.

Understanding Gloss