Haze

Haze spôsobuje pokles v kontraste odrazu a okolo odrazeného svetelného zdroja sa jeho vplyvom objavuje rozptyl, ktorý výrazne znižuje kvalitu obrazu.

Podľa normy ASTM D4039 (v Elcometeru 480) je tento jav definovaný ako numericky vyjadrený rozdiel medzi uhlami odrazu 60° a 20°.

Uvádza sa v jednotkách HU.

Haze