Odrazivosť (%)

Zaťiaľ čo stupnica jednotiek lesku (GU) je lineárna, každý uhol odrazu má iný rozsah merania: 0 – 2000 GU (20°), 0 – 1000 GU (60°), 0 – 160 GU (85°).

Odrazivosť (%) vyjadruje pomer medzi množstvom svetelnej energie, ktorá bola vyslaná a prijatá leskomerom, v percentách celej meracej škály. Výsledná hodnota je zobrazená percentuálne v pomere k zvolenému uhlu odrazu.

Napríklad:

Rozsah merania pre 20° leskomer je 0 - 2000 GU, hodnota 1000 GU pri 20° by teda bola vyjadrená ako 50%20 a 500 GU ako 25%20

Pri uhle 60° už by ale 500 GU bolo vyjadrené ako 50%60, nakoľko rozsah merania pre 60° je 0 - 1000 GU

Čím je povrch lesklejší, tým bližšie bude hodnota 100 %.

Materiály, na ktorých povrchu sa svetlo veľmi láme, ako jasné plastické materiály alebo lak, môžu mať hodnoty merania nad 100 GU. Vysoko lesklé kovy majú hodnoty lesku až 2000 GU. U priesvitných materiálov sa môže hodnota naviac ešte zvýšiť vplyvom niekoľkonásobného odrazu vnútri materiálu. Vo všetkých týchto prípadoch sa výsledky merania zaznamenávajú v % odrazivosti.

% Reflectance