Výber správneho uhlu

Meranie lesku je založené na porovnaní množstva svetla odrazeného na testovanom povrchu v porovnaní s vysoko lesklou kalibračnou doštičkou a uvádza sa v jednotkách lesku (GU). Množstvo odrazeného svetla závisí na uhle odrazu a na vlastnostiach testovaného povrchu.

Lesk sa delí na vysoký lesk, stredný lesk a mat. Pre stanovenie najvhodnejšieho uhla merania začnete s leskomerom nastaveným na 60° uhol odrazu.

Pokiaľ bude výsledok v rozmedzí 10 a 70 GU, je vrchná vrstva hodnotená ako stredný lesk a mala by byť meraná pod uhlom 60°. Pokiaľ je výsledok menší ako 10 GU, povrch je hodnotený ako nízky lesk a mal by byť meraný pod uhlom 85°. Konečne, pokiaľ je výsledok väčší ako 70 GU, povrch je hodnotený ako vysoký lesk a mal by byť meraný pod uhlom 20°.

Pri meraní lesku na anodizovaných povrchoch by mali byť zaznamenané všetky tri uhly (20, 60 i 85°), aby bola zaistená kompletná informácia o odraze medzi vrchnou vrstvou a kovovým substrátom.

Lesk Hodnota pod 60° Merať pod
Vysoký lesk > 70GU 20°
Stredný lesk 10 - 70GU 60°
Nízky lesk/mat < 10GU 85°
Choosing the Correct Angle Choosing the Correct Angle Choosing the Correct Angle